- Mat er viktig for folkehelsa

Eldre bør tilgang til fellesrom for felles inntak av måltider, mener Melhuslista.

Kaare Qvenild er listekandidat for Melhuslista og kjøkkensjef på Buen omsorgssenter. 

Nyheter

– Hver dag ser vi konsekvensene av dårlig kosthold, sier Kaare Qvenild, som er listekandidat for Melhuslista og kjøkkensjef på Buen omsorgssenter.