I kø for å stemme på Støren

Midtre Gauldal er en av 154 kommuner som har todagers valg, og mange møtte opp for å stemme søndag ettermiddag.

Det er fortsatt et par minutter før velgerne får slippe inn, og først i køen står Eivind Brattset. 

Så er beslutningen tatt og Eivind Brattset putter stemmesedlene i valgurna. Ved bordet sitter valgmedarbeiderne Brit Laila Hage og Helen Dragset. 

Nyheter

Eivind Brattset (29) var den som sto først i køen da stemmelokalet på Støren åpnet søndag ettermiddag. Midtre Gauldal er en av 154 kommuner som har valg over to dager til kommunevalg, fylkestingsvalg og kirkevalg. Søndag er stemmelokalene åpne i to timer og så er stemmelokalene åpne hele dagen på mandag. I det fine høstværet var det en del som la søndagsturen innom valglokalet. I nabokommunen Melhus er det valgdag bare på mandag.

- Lettvint

- Det er lettvint å komme hit i dag og jeg håper at det er mindre kø, sier Brattset som møtte opp 5-6 minutter før valglokalet for kommune- og fylkesvalg åpnet.

Ute i gangen ventet flere andre på å få komme inn. Brattset forteller at viktige saker for ham er eldreomsorg og skoler generelt.

- Jeg har stemt ved hvert valg, sier Brattset.

Det dannet seg etter hvert en lengre kø utenfor stemmelokalet. Inne i salen sørget valgmedarbeiderne og stemmestyret for at velgere lett fant fram til stemmeavlukket.

For Steinar Bakken er det første gang han stemmer på Støren. Han kommer opprinnelig fra Trondheim.

Blant dem som møtte opp på søndag, var Steinar Bakken som hadde med Stina G. Bakken. 

 

- For meg er miljø, transport, helse og skole viktige saker. Det var lett å bestemme seg for hvilket parti jeg skulle stemme på, og det var på det jevne hvor godt partiene har informert om hvilke saker de er opptatt av, sier Bakken.

Medlemmer av stemmestyret stempler stemmesedlene før de skal legges i valgurna. Ved bordet sitter Greta Bonesvoll, Ann Synøve Eidsmo, Magni Stølen og Inger-Marie Bråten. 

 

Midtre Gauldal har en del innvandrere, og stemmestyreleder Berit Stornes forteller at det er blitt lagt ut brosjyrer på ulike språk og informert på Voksenopplæringa om valget.

- Vi har prøvd å få dem til å stemme, sier Stornes.

Passer på

En av oppgavene til medarbeiderne i valglokalet er å passe på at alt går riktig for seg. Det har hendt at velgere har kastet alle stemmesedlene til et parti i søpla, og Stornes bekrefter at det har skjedd i Midtre Gauldal.

- Det har vært episoder ved tidligere valg. Vi har nøye rutiner på å sjekke avlukker slik at det er tilgjengelig stemmesedler for alle partiene til enhver tid og at det er jevnt med lister, forklarer Stornes.

Berit Stornes er leder i stemmestyret. 

 

I år har det vært uvanlig mange forhåndsstemmer. Over 700.000 har forhåndsstemt. I Midtre Gauldal hadde 530 forhåndsstemt pr. 5. september mens 2082 hadde forhåndsstemt i Melhus pr. 5. september.

Kirkevalget

Inne i et rom i et annet bygg er det kirkevalg, og medarbeiderne der er utgående medlemmer av menighetsrådet. Tore Volden forteller at det har vært bra med forhåndsstemmer, og han anslår at det er avlagt 70-80 forhåndsstemmer i kirkevalget. Leif Moan er innom for å stemme.


- Jeg stemmer alltid på kirkevalget, og jeg synes det er dårlig at så få stemmer. Folk burde engasjere seg, sier Moan.

Leif Moan stemte under kirkevalget. Bak valgurna sitter Anders Amdal, Eivind Nygaard og Tore Volden. 

 

Ved kirkevalget i Midtre Gauldal er det bare ei liste i hvert sokn. Men det er likevel valgmuligheter siden det er ført opp flere kandidater enn det er plass til i menighetsrådet. Velgere kan sette kryss ved navn dersom de ønsker å få bestemte personer inn i menighetsrådet. Til Støren menighet er det 20 kandidater, og blant disse skal det velges 8 faste medlemmer og 5 vararepresentanter.

Trønderbladet gjør for ordens skyld oppmerksom på at velgere som er avbildet, har gitt samtykke.


120 har forhåndsstemt i kirkevalget

Denne gangen er det langt roligere rundt kirkevalget i Melhus enn for fire år siden.