- Må tenke nytt for å opprettholde god eldreomsorg i Midtre Gauldal

- Fram til 2040 vil andelen eldre over 67 øke med 40 prosent.

Kommunalsjef Svein Olav Johnsen.  Foto: Simen Meisdal

Nyheter

- Hvis vi fremover skal drive omsorgstjenestene våre som i dag, vil vi trenge cirka 60 millioner kroner og nesten 70 nye årsverk.