Håper på byggestart med det første

Utbygger er i mål med papirarbeidet, og håper at kommunen er rask med saksbehandlinga.

Det nye boligfeltet er planlagt i et område med skog rundt, og det er overfor den marine grense slik at det ikke er noen kvikkleirefare. F.v. Mikal Kvaal (H), Stine Estenstad (H) og utbygger Lasse Løftamo.  Foto: Gunn Heidi Nakrem

De fleste grunneierne mister motetStine Estenstad

Nyheter

– Vi er rett og slett i mål med papirarbeidet, og jeg føler at vi har nådd en milepæl, sier Lasse Løftamo.