Håper på byggestart med det første

Utbygger er i mål med papirarbeidet, og håper at kommunen er rask med saksbehandlinga.

Det nye boligfeltet er planlagt i et område med skog rundt, og det er overfor den marine grense slik at det ikke er noen kvikkleirefare. F.v. Mikal Kvaal (H), Stine Estenstad (H) og utbygger Lasse Løftamo. 

De fleste grunneierne mister motetStine Estenstad

Nyheter

– Vi er rett og slett i mål med papirarbeidet, og jeg føler at vi har nådd en milepæl, sier Lasse Løftamo.