Endring i vente for bilene

Ser du hvor dette er?
Nyheter

Tettstedet i bakgrunnen vil snart merke endringer som skyldes tilrettelegging for biltrafikken. Der er det planlagt riving av et gårdsbruk, og det skal bygges ny E6 som legges utenom tettstedet. I forgrunnen kan en se en bil som kjører på en fylkesvei. En del av denne veistrekninga er kommunalt ansvar, og den kommunale delen går i en bakke der det foregår grunnundersøkelser.