17-åring ruskjørte bil uten kjennemerker

Det meste manglet da en 17-åring fra Gauldalen dro ut på kjøretur.

Sør-Trøndelag tingrett er i Trondheim tinghus. 

Nyheter

En søndag i november i for dro en 17-åring fra et sted i Gauldalen ute på kjøretur. Unggutten hadde ikke førerkort, han kjørte med minst 1,73 i promille og bilen manglet lovlige kjennemerker. Kjøringa førte til trafikkuhell med materielle skader.

Da saken kom opp i tingretten nylig, avga han tilståelse og vedtok dommen. Samtidig opplyste han at på grunn av selvforskyldt rus ikke husket hele hendelsesforløpet. Promillen ble målt til 1,73 fire timer etter at kjøringa fant sted.

Sør-Trøndelag tingrett har dømt 17-åringen til samfunnsstraff i 30 timer, ei bot på 5000 kroner og sperrefrist for førerkortet i to år. Retten tok hensyn til at ungdommen er under 18 år og at saken har ligget lenge hos politiet. 17-åringen har vedtatt dommen og vergen er enig i dette.