120 har forhåndsstemt i kirkevalget

Denne gangen er det langt roligere rundt kirkevalget i Melhus enn for fire år siden.

Kirkeverge Kurt Rylandsholm forteller at 120 har forhåndsstemt. 

Nyheter

Fredag var siste mulighet for forhåndsstemming til kirkevalget. I Melhus har 120 forhåndsstemt. Til sammenligning har 2082 i Melhus forhåndsstemt til kommune- og fylkestingsvalget, og det er hver sjette velger. I Midtre Gauldal har 530 forhåndsstemt til kommune- og fylkestingsvalget og det er hver tiende velger. Tallene er fra valg.no og pr. torsdag.


I dag er det også kirkevalg

I nedre Melhus er det ekstra spennende siden det er to lister.

 

Forhåndsstemminga i Melhus til kirkevalget foregikk på kirkekontoret. Mens det for fire år siden var to lister i nedre Melhus, er det denne gangen bare ei liste å velge mellom i hver av de fire soknene.


Kontrollerer kirkevalget i Melhus

Kirkevergen i Midtre Gauldal er engasjert for å følge med.

 

På valgdagen foregår kirkevalget i de samme byggene som valget til kommunestyrevalget og fylkestingsvalget. Dette er valglokalene i Melhus: Melhushallen, Sørøya klubbhus, Flå skole, Lundahallen, Hovin samfunnshus, Eid skole og Gåsbakken skole.