Bygg i tradisjonell stil

Ser du hvor dette er?
Nyheter

Denne kirka er en kopi av ei stavkirke som trolig ble bygd på 1200-tallet og som ble lagt ned i 1681. Kopien ble etter mye dugnadsarbeid, innviet 9. januar 2000. Fra kirka har en utsikt over et landskap preget av landbruksvirksomhet, skog og lave fjell. I nærheten finner en et populært utfartsområde, og her har Oddvar Brå gått mang en skitur.