Skal bygge boliger for funksjonshemmede på Støren

- Prosjektering, anbud og bygging vil i alle fall ta et år, så det er mest sannsynlig at ferdigstilling blir i 2021, sier John Ivar Reitan, som er enhetsleder for eiendom og kommunalteknikk (EKT) i Midtre Gauldal.

John Ivar Reitan er enhetsleder for eiendom og kommunalteknikk i Midtre Gauldal kommune.  Foto: privat

Nyheter

- Eiendom og kommunalteknikk er byggherre for dette prosjektet som består av åtte boenheter planlagt for unge funksjonshemmede. For å gjøre denne utbyggingen var det behov for en ny regulering av området, og denne reguleringsplanen er nå ute på høring. Arbeidet med reguleringsplanen startet i fjor, og endelig vedtak på denne vil sannsynligvis bli gjort ved slutten av året, forteller Reitan.