Kommunen krever svar fra AtB

Høyre og Senterpartiet har tatt initiativ til å kalle AtB inn på teppet.

71-bussen skal erstatte 38-bussen.  Foto: Gunn Heidi Nakrem

Nyheter

Høyre og Senterpartiet i Melhus er ikke fornøyd med hvordan det nye busstilbudet har blitt etter omleggingen. Derfor har toppkandidatene Stine Estenstad og Jorid Jagtøyen sammen sendt en forespørsel til ordføreren og rådmannen om å invitere AtB til tirsdagens formannskapsmøte i Melhus. Der ønsker de svar på hvordan AtB har tenkt å forbedre busstilbudet.