Bom på Søberg kan bli kuttet

Samferdselsministeren holder veien åpen for å kutte ut sideveisbom i Melhus.

Søberg er ett av stedene der samferdselsministeren har sagt at det kan bli satt opp sideveisbom.  Foto: Gunn Heidi Nakrem

Nyheter

Regjeringen vil fjerne bompenger på sideveier i eksisterende prosjekt. Fra før er det kjent at det ikke får planlegges bommer på sideveiene til nye prosjekt.


Får ikke sette opp bomstasjon på sideveiene

Samferdselsminister Jon Georg Dale gjentar ordren om at det ikke skal settes opp bommer på sideveiene.

 

– Sideveiene brukes først og fremst av folk som kjører til og fra barnehage, jobb, matbutikken og fritidsordninger. Nå vil jeg ha en vurdering av om bommene som finnes på slike veier i dag, kan fjernes, slik at de som kjører på den, må betale mindre bompenger, sier samferdselsminister Jon Georg Dale (Frp) i en pressemelding.


- Må ha bomstasjon for å stoppe tungtrafikken

Dersom det ikke kommer bomstasjon på Melhusvegen, frykter naboene for trafikksikkerheten.

 

Torsdag sendte han brev til Statens vegvesen og Nye Veier og ber dem vurdere hva fjerning av bommer på sideveier i eksisterende prosjekt vil bety for trafikkmønster, sikkerhet, miljø og økonomi. Tidligere har samferdselsministeren åpnet for at det kan settes opp bommer på sideveier i Melhus for å unngå at folk velger veier gjennom boligområder framfor ny E6.


Frp-statsråd vil ha bomstasjoner både på ny og gammel E6 i Melhus

Samferdselsminister Jon Georg Dale (Frp) tror det kan føre til færre bomstasjoner på ny E6, men folk på Søberg, Lundam og Hovin kan risikere å måtte betale bompenger for å kjøre på fylkesveien.

 

Lokaltrafikken skal ikke betale for stamvegen

Melhusordfører Gunnar Krogstad mener det må settes inn tiltak som gjør at gjennomgangstrafikken går langs ny E6, og ikke langs lokalvegene.

 

Fylkeskommunene blir bedt om å gi tilbakemelding på hvordan de stiller seg til å fjerne sideveisbommer i egne prosjekter.


Bompenger viktig for en tredel av velgerne

En tredel av velgerne sier at bompenger er viktig for dem når de skal velge parti i høstens kommunevalg, viser en ny måling.


Frps landsstyre vedtok 5. juni seks krav, som de sendte med partileder Siv Jensen inn i forhandlingene med de andre regjeringspartiene om reduserte bompenger:

* Stoppe nye bypakker

* Endre nullvekstmålet

* Slette bompengegjeld

* Kutte kostnader i eksisterende bypakker

* Stille strengere krav til egenandel fra lokale myndigheter når staten bidrar med penger til byområdene.

* Nei til veiprising