Ønsker skytebane ut av planen for Støren

Utvalget for næring, plan og miljø ønsker flere endringer i kommunedelplanen for Støren.

Svein Fløttum leder utvalget for næring, plan og miljø.  Foto: Simen Meisdal

Nyheter

I møteprotokollen fra møtet 12. august kan man lese at utvalget har flere vilkår for at planen skal sendes ut på høring. Blant dem er at en fremtidig skytebane i tilknytning til Støren Sør tas ut av planen. Årsaken er at utvalget mener at en skytebane tar for stort areal, samt at den kan virke negativt for fremtidig næringsutnyttelse av arealet og omliggende areal.

Eneboliger, aktivitetspark og gangsti

Et annet vilkår er at det må prioriteres flere sentrumsnære områder til eneboliger, og at Moe Gård, Soknes og Tangen legges inn som områder til eneboliger og rekkehus.

Et annet vilkår er at Snurruhagen leir settes av til fritids- og aktivitetspark. Utvalget ønsker også at det legges inn gangsti fra gangfelt fra Frøsetbrua, gjennom pressteigen, under E6-brua og til Gaulasenteret. Blant annet ønsker de også at det reguleres inn dobbel undergang under jernbanen ved nye Soknes barnehage.


Ny kommunedelplan:

Slik vil de forandre Støren - skolen kan bli flyttet

Støren sentrum kan utvides mot Nesset. Boliger i Moøya kan omformes til næringsområde. Nytt oppvekstområde anbefales på Gammelgården.- Bør tilrettelegge for trygge gangveier på Støren

- Bane NOR ser at Støren sentrum over tid har flyttet seg sørover, noe som har ført til at stasjonen befinner seg i ytterkant av sentrumsområdet.Klimaplan ut på høring i Midtre Gauldal

Verden står overfor en rekke klimautfordringer, og Midtre Gauldal vil ta tak.