Endrer planene for E6 fra Soknedal til Korporalsbrua

Midtre Gauldal kommune har vedtatt å endre reguleringsplanen for E6 Soknedal – Korporalsbrua. Hensikten med endringene er å legge til rette for to ting.

Statens vegvesen planlegger å bygge ny Hovsbru og ei ny rundkjøring.  Foto: Thomas Olsen

Nyheter

Det ene er ny permanent bru for kjørende og myke trafikanter, sørøst for dagens Hovsbru. Det andre er en rundkjøring som ivaretar framkommeligheten og trafikksikkerheten mellom eksisterende E6, Hovsbrua, vegen til skolen og Presthus, samt fylkesveg 6566.