Må rette opp elektriske feil ved Soknedal bo- og dagsenter

- Dette er ordinære tilsynsrapporter, og vi starter utbedring med en gang, sier John Ivar Reitan, som er enhetsleder for eiendom og kommunalteknikk i Midtre Gauldal.

I desember 2018 startet John Ivar Reitan som enhetsleder for eiendom og kommunalteknikk i Midtre Gauldal kommune.  Foto: privat

Nyheter

27. mai ble det utført kontroller ved Soknedal bo- og dagsenter og Snurruhagen. Sistnevnte er bolig for psykisk utviklingshemmede på Støren. Tilsynet ble utført av TrønderEnergi Nett Sør AS, og tilsynsingeniøren fant flere feil ved Soknedal bo- og dagsenter. Blant feilene var defekte deksler, manglende merking av jordfeilbryter og løse stikkontakter.