Så mange førsteklassinger starter i Midtre Gauldal og Melhus

- Tallene er som forventet, opplyser kommunalsjefene i begge kommunene.

Toril Grøtte er kommunalsjef i Midtre Gauldal.  Foto: Simen Meisdal

Nyheter

- Vi har totalt 74 førsteklassinger og det er et normalt elevkull for vår kommune. Tallene er som forventet da alle elevene har gått i barnehagene i kommunen, sier Toril Grøtte, som er kommunalsjef for oppvekst i Midtre Gauldal kommune.

På Støren starter 35 førsteklassinger, i Soknedal starter 26, på Singsås starter 12, og i Budal starter kun 1 førsteklassing.

Rundt 200 i Melhus

Nina Hoseth er kommunalsjef for oppvekst og kultur i Melhus kommune, og hun opplyser at cirka 200 førsteklassinger starter på skolene i Melhus nå til høsten.

- Tallene er som forventet, men vi ser at det kommer ikke så mange nye barn som vi tidligere hadde trodd, forklarer Hoseth.

Blant de nye førsteklassingene starter 23 ved skolen på Lundamo, 22 ved Brekkåsen, 18 ved Rosmælen, 41 ved Gimse og 20 ved Eid. Tallene for de andre skolene var ikke tilgjengelige da Trønderbladet var i kontakt med Hoseth på mandag.


Så mange førsteklassinger starter i Midtre Gauldal til høsten

Trønderbladet har samlet de foreløpige tallene over hvor mange elever som starter i førsteklasse ved de ulike skolene i kommunen.
Brekkåsen skole

Skjev kjønnsfordeling får følger for undervisningen

Fem- og seksåringer i Melhus hadde skolestart på mandag. Rektor Marit Volden mener leken må få større plass.