Ler stasjon stenger parkeringsplassen

Bane Nor bygger nytt kryssingsspor på Ler stasjon.

BYGGEARBEID: Her blir det dårlig med parkeringsplasser på onsdag og torsdag.   Foto: John Lerli

Nyheter

Onsdag 14. og torsdag 15. august skal det legges nye kanaler for elektriske kabler på stasjonsområdet. For å få gjort dette må parkeringsplassen ved stasjonen stenge disse dagene. Heller ikke busser får tilgang til parkeringsplassen mens dette pågår.