25.000 kroner til turistbrosjyre for Budal

Midtre Gauldal kommune innvilger 25.000 kroner i støtte til delprosjektet «Turistbrosjyre for Budal» i henhold til søknad fra Budal Bygdeutvikling.

Her ser vi et bilde fra Synnerdalen.  Foto: Gunn Heidi Nakrem

Nyheter

Brosjyren er en del av hovedprosjektet "Forollhogna - det hele fjellet".

Målet med prosjektet er å legge til rette for gode opplevelser og lokal verdiskaping med basis i en bærekraftig bruk av natur- og kulturarv.


Har lagret rundballer i rundt ti år - får nå beskjed om å søke løyve

- Jeg vet ikke hvorfor dette kommer opp nå, og jeg mener å være innenfor lovverket, sier bonde Knut Storrø i Budal.Ønsker ny veg og ti nye hyttetomter i Budal

Brudal hyttefelt ligger elleve kilometer fra Enodd og 40 kilometer fra Støren sentrum. Her ønsker grunneier å gjøre endringer, men ikke alle hytteeierne er fornøyde med dette.