Like mange småviltjegere som for ti år siden

Antall småviltjegere i Melhus og Midtre Gauldal har ikke endret seg mye på ti år. Nasjonalt drar flere unge kvinner på jakt, mens færre unge menn jakter.
Nyheter

Overvekten av mannlige jegere er imidlertid fortsatt stor. Flest jakter på småvilt og hjortevilt.