Her selger meglerne boliger som hakka møkk

Etter stor interesse for både Melhustunet og Lundamo Park, setter man nå i gang med å legge til flere byggetrinn begge steder.

ÉN, TO, TRE: Byggetrinn én og to er nærmest ferdigstilt på Lundamo Park. Til høyre ser man det som etterhvert skal bli byggetrinn tre.   Foto: Edward Stenlund

Nyheter

Etter stor interesse for det omdiskuterte boligprosjektet Melhustunet, er det nå besluttet at bygging på byggetrinn to skal igangsettes.