Gladmelding: Ny Hovsbru og sykkelveg

Statens vegvesen planlegger nå å bygge ny Hovsbru og ei ny rundkjøring på nordsida av brua.

Her ser vi Hovsbrua slik den ser ut i dag.  Foto: Thomas Olsen

Nyheter

- Økonomien i E6-prosjektet er god etter bra framdrift og styring av både byggherre og entreprenør. Derfor ser det nå ut til at vi har nok penger til å bygge ei fullverdig ny Hovsbru, samt også å bygge et fullverdig gang- og sykkeltilbud på vegen opp til skolen, sier prosjektleder Harald Inge Johnsen i Statens vegvesen i en pressemelding.