Ny kommunedelplan:

Slik vil de forandre Støren - skolen kan bli flyttet

Støren sentrum kan utvides mot Nesset. Boliger i Moøya kan omformes til næringsområde. Nytt oppvekstområde anbefales på Gammelgården.

Den nye kommunedelplanen legger opp til flere mulig endringer på Støren.  Foto: Fotoarkiv

Nyheter

Store endringer på Støren har nemlig ført til at kommunen ønsker å oppdatere kommunedelplanen. Blant de større endringene som trekkes frem er Norsk kyllings flytting fra Engan, samt vedtatt reguleringsplan for Søren sør. Dette kan man lese i møteinnkallingen til utvalget for næring, plan og miljø, som har et nytt møte mandag 12. august. Her står nemlig førstegangsbehandling av kommunedelplanen for Støren på programmet.