Brannmannskapet prøvde å hente vann fra Gaula, men måtte gi opp

Brannmannskapene måtte bruke tankbiler for å slokke brannen på Gravråk.

Jomar Moen (i midten) var utrykningsleder under brannen, og var tilbake tirsdag morgen etter å ha sovet noen timer seint på natta. Til venstre røykdykker Lars Einar Holden og til høyre Svein Erik Pedersen, beredskapsleder i Gauldal Brann og Redning.  Foto: John Lerli

Nyheter

Fem tankbiler gikk i skytteltrafikk for å skaffe nok vann til gårdsbrannen på Gravråk. Nærmeste brannhydrant ligger ved næringsparken på Hofstad, og brannmannskapene gjorde aldri forsøk på å hente vann derfra.