- Bør tilrettelegge for trygge gangveier på Støren

- Bane NOR ser at Støren sentrum over tid har flyttet seg sørover, noe som har ført til at stasjonen befinner seg i ytterkant av sentrumsområdet.

- Det bør blant annet, gjennom planarbeidet, legges til rette for gode og trygge gang- og sykkelveier mellom sentrum og stasjonen, skriver Bane NOR.  Foto: Gunn Heidi Nakrem

Nyheter

Dette skriver Jostein Berger Meisdalen og Ole Magne Espås ved Bane NOR til Midtre Gauldal kommune 17. juli.