Hus på hus ute på landet

Ser du hvor dette er?
Nyheter

Dette tettstedet har hatt kraftig boligvekst i mange år, og enda flere boliger er planlagt. Bildet er tatt fra vestsida av tettstedet og i retning øst. Vegetasjonen skjuler mange av husene som er på tettstedet, og viser samtidig den landlige beliggenheten tettstedet egentlig har.