Vil fylle igjen dal i Melhus

Formannskapet har sagt ja til at et forslag om å fylle igjen en ravinedal med masser, mens rådmannen var skeptisk.

Voll massetipp er planlagt i en ravinedal ved Voll gård. Bildet er tatt fra veikanten til fylkesveg 708 og retning Varmbu. 

Nyheter

Under siste formannskapsmøte før den politiske ferien vedtok et enstemmig formannskap at detaljregulering for Voll massetipp kunne legges ut på høring. Formannskapmedlem Berit Wold Fjelle (Ap) meldte seg inhabil fordi hun er søster med berørt grunneier, og Svein Evjen (H) trådte inn i formannskapet i hennes sted.