Norsk Kylling varsler at det kan bli lukt og vann fra nyfabrikken

Den nye kyllingfabrikken skal stå ferdig i 2021, og nå søker Norsk Kylling om utslippstillatelse.

Illustrasjon ny fabrikk, Norsk Kylling (illustrasjon utarbeidet av Cleve Bro). 

Nyheter

Fylkesmannen har fått varsel om at Norsk Kylling vil starte den nye fabrikken på Orkanger i mai 2021. Norsk Kylling har søkt Fylkesmannen om utslippstillatelse fra nyfabrikken. Ifølge Norsk Kylling skal det i 2021 slaktes 38.000 tonn kylling og så skal produksjonen økes til 63.000 tonn i 2037. Søknaden er utformet av Rambøll, og de opplyser at driftstida vil være mellom klokka 04 og 24.