Bra vekst på åker og eng

Fylkesmannen har fått inn rapporter om hvordan det står til med årsveksten.

Illustrasjonsfoto fra Synnerdalen i Midtre Gauldal. 

Nyheter

Svært ujevnt vær først på sommeren med vekselsvis svært varmt og svært kaldt og regnfullt for årstida ser ikke ut til å ha ødelagt årsveksten.

Kommunene og Norsk Landbruksrådgivning Trøndelag har meldt inn til Fylkesmannen i Trøndelag at det ser svært lovende ut for korn- og gressproduksjonen.

- Det meldes om svært god førsteslått og med nok fukt så virker både husdyrgjødsel og handelsgjødsel godt. De fleste har nå sikret mye av vinterfôret med denne slåtten. Vi ser nok en del ugress i enga etter den vanskelige sesongen i fjor – både høymolsyre og soleie som kommer der det er en bar flekk, og løvetann og hundekjeks som kommer inn fra kantene, er veldig synlige, men med fornying av enga gir vi graset et forsprang igjen, heter det på Fylkesmannens nettside.


Advarer mot rundballer: - Det kan være livsfarlig

Det er ikke tillatt å lagre rundballer og utstyr langs vegen.

 

Rundt omkring kan en se store stabler med rundballer etter førsteslåtten.

Korndyrkere ser ikke ut til å svette over det de ser så langt:

- Noen tar til orde for et mulig toppår, men alle rapporter fra Norsk Landbruksrådgivning tilsier avlinger godt over «normalen». Spesielt de som sådde i april kan forvente flotte avlingstall. Vi ser nok, som alltid, til dels store variasjoner da Trøndelag har svært variabelt jordsmonn og mange klimasoner. Fra Namdalen rapporteres om prognoser litt under normalår, men det kan enda rettes opp noe, heter det på Fylkesmannens nettside.

I fjor førte tørke til store problemer for bøndene, og Melhus bondelag var blant dem som ble med på halmdugnaden.


Halmdugnaden baller på seg

Bondelagslederen har aldri sett så mange rundballer i Melhus før.

 

Videre har Fylkesmannen fått inn rapporter om gode grønnsaksavlinger og at det er gode utsikter for både jordbær og bringebær. Stabilt tørt vær er viktig av hensyn til bærproduksjonen, påpekes det av Fylkesmannen. Langtidsvarselet fra Meteorologisk institutt viser at det kan bli mange varme og tørre dager framover.