Vil rive fabrikken og erstatte den med boliger

Utbyggeren ønsker å sette opp eneboliger, og formannskapet har bestemt hvor høye de kan bli.

Her på denne eiendommen ønsker Nordic Estate å bygge eneboliger. 

Nyheter

Nordic Estate har lagt fram en reguleringsplan for Drammensvegen 64 i Melhus sentrum (vestsida av Gaula), og bebuder overfor Melhus kommune at det er aktuelt å sette opp 16 eneboliger. Disse er tenkt bygd i tre etasjer ifølge forslag til reguleringsplan, utbyggeren uteukker ikke at det kan komme 22 boliger fordelt på fireetasjes bygg.