Etterlyser pendlerparkering på Ler

Pensjonistpartiet mener at Ler må få pendlerparkering samtidig som at Bane Nor bygger kryssingspor, og at dette finansieres av fylkeskommunen.

Svein Otto Nilsen. Foto: privat 

Nyheter

Svein Otto Nilsen, gruppeleder og førstekandidat for Pensjonistpartiet, bebuder at han 28. august vil stille spørsmål til rådmannen under møtet i Trøndelag fylkeskommunes transportutvalg om fylkeskommunen vil prioritere finansiering av pendlerparkering på Ler slik at arbeidet kan gjøres samtidig som Bane Nor arbeider med nytt kryssingsspor på Ler.

Trønderbladet har tidligere skrevet om at Bane Nor har pekt på at det ikke finnes penger til å bygge pendlerparkering, men at Byvekstavtalen kan være alternativ finansieringskilde.


Bane Nor satser millioner på nytt togspor på Ler

Bane Nor investerer 240 millioner kroner i nytt togspor på Ler for å få mer gods over fra vei til jernbane.

 

Dessuten har avisa skrevet om byggeplanene til Løwi Eiendom som vil innebære at dagens parkeringsmulighet for pendlere ved E6 forsvinner.


Ler kan få boligblokker med over 100 leiligheter

Løwi Eiendom skal ha storsatsing på Ler, og det betyr blant annet at Ler putballpark blir erstattet av boligblokker.


Ved togstoppen er det parkeringsplasser, men det er bare noen få. Ler er ytterpunktet for bytakst, og Trønderbladet har tidligere skrevet om pendlere fra Lundamo og sørover som sparer tusenvis av kroner på å kjøre bak bussen til Ler og ta toget derfra.


Endelig ny undergang etter mange nesten-ulykker

Bane Nor har hatt mange henvendelser om den usikrede overgangen på Ler, og selskapet mener at i 20 av tilfellene var det på hengende håret at det ikke gikk galt.

 

Melhus har sluttet seg til Byvekstavtalen, og i den åpnes det for å gi tilskudd til for eksempel tiltak ved kollektivknutepunkt og stasjonsområder. Formannskapet er blitt orientert om at det må søkes om midler.

Nilsen signaliserer at han vil fremme en interpellasjon om pendlerparkering på Ler i det nye fylkestinget om han blir valgt inn der.

- Sentrumsplanen har som et svært viktig formål å bidra til felles pendlerparkering ved jernbanestasjonen. Dette skal være en felles pendlerparkering for tog, buss og sykkel, noe som nå er vedtatt planlagt, men som pr. i dag mangler finansiering. Et annet viktig punkt som er avklart er det nye krysningssporet for jernbane.  Bane Nor har nå kommet godt i gang med ny løsning for kryssingsspor på Ler. Det er da tvingende nødvendig at man har finansieringen av pendlerparkeringen klar slik at pendlerparkeringen kan være ferdig samtidig med Bane Nor sitt arbeide rundt stasjonen. Dagens pendlerparkering ved Prix-butikken er i den nye reguleringsplanen endret til utbyggingsformål og ny pendlerparkering er flyttet til jernbanestasjonen, skriver Nilsen i en e-post som han har sendt til Trønderbladet.

Sa ja til Byvekstavtalen og mener de ikke har noe annet valg

Nesten alle i Melhus formannskap stemte for Byvekstavtalen som kan få store konsekvenser for blant annet boligbygging.