En stopp på Melhus

Sykler til Nordkapp for å gjøre sjelden sykdom bedre kjent

Ole Magnus Berntsen ønsker at flere skal få kjennskap til Addisons sykdom som han lider av.

Gunn Inger Sognli ønsker Ole Magnus en god sykkeltur videre til Nordkapp for å gjøre Addisons sykdom med tilhørende diagnoser bedre kjent.  Foto: Tor Arne Granmo

Nyheter

Ole Magnus Berntsen fikk ideen nærmest på sparket etter å ha fått tenkt seg litt om som han sier, han tar denne sykkelturen for å gjøre sin sykdom Addison og flere tilhørende diagnoser bedre kjent.