Et sted å stole på

Ser du hvor dette er?
Nyheter

Dette stedet er kjent for produksjon av trevarer og da særlig et sittemøbel som finnes i små og store utgaver. Det har vært strid om sittemøbelet skal produsere av lokale håndverkere eller mer masseprodusert. Tettstedet har også blant annet skole, barnehage, butikk, pub, kirke og informasjonspunkt.