Mange kjører på ville dyr

Politiet får inn melding om viltpåkjørsler her og der.
Nyheter

Det siste døgnet har politiet fått inn en rekke meldinger om påkjørt vilt. Politikontakt Snorre Løvseth i Gauldal politistasjonsdistrikt forteller at det gjerne er i morgengryet eller i skumringa at folk kjører på vilt.

Blant meldingene er påkjørt grevling på Hølonda. Politiet har også fått melding om elg og hjort som har hatt et uheldig møte med bilister.

- Om en kjører på vilt og skal forlate stedet, er det viktig at en merker godt stedet der påkjørselen var. Ring politiet og så varsler politiet fallviltgruppa, sier Løvseth.

Ikke bare ville dyr blir påkjørt nå i sommer: Lam ble påkjørt


I fjor vinter var det over 90 viltpåkjørsler i Midtre Gauldal

– I fjor vinter hadde vi over 90 påkjørsler av vilt i Midtre Gauldal, mest elg og rådyr, sier skogbrukssjef Kai Børge Amdal i Midtre Gauldal.