Avviser søppelklage fra naboer

Melhus kommunestyre godtar ikke klagen om at det kan bli søppellukt og økt biltrafikk i et boligfelt i Melhus.
Nyheter

Beboere på Østerdalsvollen i Melhus mener det kan bli sjenerende søppellukt og mye biltrafikk om planene for boligfortetting blir noe av. Asle Rundberg har søkt Melhus kommune om å få bygge 7–10 boenheter på Østerdalsvollen, og dette er godkjent av melhuspolitikerne. Naboer til det planlagte boligområdet har klaget, og mener at renovasjonsanlegget vil gi avgi lukt og ødelegge deres uteområde. Dette mener Envina kan løses ved at søppelcontainerne er nedgravd og det brukes kjemikalier ved behov.

Melhus formannskap har avvist klagen som også gikk på at det kan bli økt biltrafikk, og klagen er oversendt Fylkesmannen til endelig avgjørelse.


Naboer er skeptiske til nye boliger på Løvset

En utbygger ønsker å etablere inntil 10 boenheter på Løvset, men naboene er kritiske.Har Norges mest vanlige vegadresse

Merete bor i en veg som finnes 149 steder i Norge.Godkjente boligblokk på Løvset

Den omstridte boligblokka på Løvset har fått klarsignal av kommunestyret.