Midtre Gauldal får klimapenger

Fylkeskommunen har fordelt 26 millioner kroner til klimasatsing, og noe av pengene har havnet i Midtre Gauldal.
Nyheter

Miljødirektoratet har satt av nesten 227,5 millioner kroner til klimasatsing, og av dette gikk nesten en tiendepart til fordeling i Trøndelag ifølge Trøndelag fylkeskommunes nettside.

26 millioner kroner går til søknader fra 15 kommuner og Trøndelag fylkeskommune. 16 søknader nådde ikke opp, og deriblant en søknad fra Melhus om en klimakampanje. Heller ikke en søknad fra Midtre Gauldal til en kryssløsning for Frøsetvegen samt en søknad fra Midtre Gauldal kommune kalt hydrogensamfunnet i rurale omgivelser fikk tilskudd.


Slår alarm om klimaet og naturen

SV mener at Norge befinner seg i en nasjonal nødsituasjon, og fikk kommunestyret med på at det trengs tiltak.

 

Midtre Gauldal kommune har fått 250.000 kroner til biogassanlegg - Støren sør, og 237.000 kroner til prosjektet nullutslipp kollektivtilknytning.


Aune Utvikling jobber med biogassanlegg i Midtre Gauldal

Planområdet som varsles er over 200 daa stort. Det ønskelige området ligger i Sanddalen.Ingen grunn til å bli skremt på Støren og Prestteigen

I stedet for å legge seg i skyttergrava og forsvare det vi har i dag, burde næringslivet gripe tak i en utvikling som er en gavepakke.