Stadig flere velger yrkesfag

Førsteinntaket til de videregående skolene er klart, og tall viser økende interesse for yrkesfag.

Illustrasjonsfoto av Melhus videregående skole. 

Nyheter

Over 16.000 søkere med ungdomrett har fått tilbud om skoleplass i førsteinntaket Trøndelag fylkeskommune har kjørt for de videregående skolene.

Ifølge ei pressemelding har 88,3 prosent fått oppfylt førsteønsket for vg1.

Av disse har 52,69 prosent søkt yrkesfag i år, mens det var 52,37 prosent som gjorde det i fjor. Resten har søkt studieforberedende programfag.

Nesten hver tredje søker har valgt studieforberedende programfag og dette er en liten nedgang sammenlignet med i fjor. I år søkte 29,99 prosent mens 30,33 prosent valgte dette programfaget i fjor.

Helse- og oppvekstfag kommer på andreplass med 13,75 prosents av søkerne, og dette er også en tilbakegang siden 14,19 prosent søkte disse fagene i fjor.

På tredjeplass kommer elektrofag med 9,46 prosent, og dette er en økning siden 8,36 prosent søkte dette faget i fjor.

Ellers på lista er idrettsfag  med 7,89 prosent - en økning sammenlignet i fjor da det var 6,71 prosent søkning. 8,54 (8,22 prosent i fjoj) prosent har søkt teknikk og industriell produksjon og 4,41 prosent (3,69 prosent i fjor) har valgt naturbruk.

Av 1783 søkere med ungdomsrett til læreplass, har 62,9 prosent fått tilbud om læreplass.

Neste inntak er i slutten av juli.


Super innsats i NM beach håndball

Melhus hentet hjem gull og sølv under NM beach håndball i helga.Tar et tak for 1800-tallslåven

Nedre Valdum på Lundamo har bygninger helt tilbake til 1500-tallet, og nå skal låven få nytt liv ved hjelp av gamle håndverksteknikker.- Dagen jeg fikk lærlingeplassen, var den beste i livet mitt

Somaliske Hassan Adam (29) kom til Norge som flyktning for fem år siden. Via NAV startet han som lærling hos Teknobygg i november i fjor.