Mange slutter i teknisk avdeling og det gir forsinkelse for byggeprosjekter

Varaordføreren er bekymret for at byggeprosjekter blir forsinket på grunn av at planer stadig kommer i retur. Enhetslederen mener forklaringa er mangel på ansatte og dårlig forarbeid hos utbyggere.

Jakob Storrø har valgt å gå fra stillinga som enhetsleder på teknisk drift til avdelingslederstillinga innen avdelinga plan.  Foto: Gunn Heidi Nakrem

Nyheter

- Jeg har i den siste tid mottatt flere henvendelser om at utbyggere opplever sendrektighet for å få utarbeidet vann- og avløpsplaner. Da snakker jeg ikke om de sakene som gjelder de som mangler dokumentasjon og derfor får sakene sendt tilbake. Flere melder at de opplever å få sendt vann- og avløpsplaner tilbake gang på gang med stadig nye krav til utredninger, forteller varaordfører Stine Estenstad (H).