Storkontroll av fiskerne i Gaula

Mandag kveld ble det gjennomført en oppsynsaksjon av fiskere i Gaula.

Vennlig tone. Stein Erik Granli, miljøkrimkoordinator i Trøndelag Politidistrikt (midten) og Hans Morten Breiby (t.h.) føler de ble tatt godt i mot av fiskerne under mandagens kontroll. Her sammen med en av de kontrollerte fiskerne.   Foto: Privat

Nyheter

Aksjonen var et samarbeid mellom Gaula Fiskeforvaltning, politiet og Statens naturoppsyn.