Ønsker å flytte E6 helt til elvekanten

Nye Veier er i dialog med NVE og Fylkesmannen for å få flyttet ny E6 helt inntil Gaula.

E6 forbi Søberg skal utvides til fire felt, og det er på ei 150 meter lang strekning Nye Veier ønsker nærføring med Gaula. T.h ser en låven til John Søberg og de omtalte rekkehusene i Prestmovegen. 

Vi vil bevare muligheten for å gå langs elvekantenPetter K. Angelsen

Nyheter

– På en strekning på 150 meter kan ny E6 komme nært Gaula, sier prosjektleder Petter K. Angelsen i Nye Veier.