Etterlyser sjåfør etter elgpåkjørsel

Deler av et kjøretøy lå igjen etter at en elg ble påkjørt i Rennebu.
Nyheter

Politiet etterlyser mandag en sjåfør etter at en elg ble påkjørt og forlatt skadd ved Stamnan i Rennebu. Etter påkjørselen måtte elgen avlives.

- Det lå igjen deler av en bil på stedet, trolig en lastebil. Ta kontakt med politiet på 02800 dersom du har sett bilen som kjørte på elgen, melder politiet.

Dersom en kjører på vilt eller husdyr, skal en kontakte politiet.


I fjor vinter var det over 90 viltpåkjørsler i Midtre Gauldal

– I fjor vinter hadde vi over 90 påkjørsler av vilt i Midtre Gauldal, mest elg og rådyr, sier skogbrukssjef Kai Børge Amdal i Midtre Gauldal.