Tettsted inntil berget

Ser du hvor dette er?
Nyheter

Dette tettstedet er det mange som passerer siden E6 går rett gjennom det. Mange venter på at E6 skal legges utenom tettstedet slik at det blir både tryggere og triveligere å bo der. Her er det blant annet skole, barnehage, togstasjon, næringsvirksomhet, lakseelv og idrettsanlegg. I det siste har det vært mye boligbygging her. I nærheten ligger en stor utmarkseiendom som eies av kommunen.