16-årige setertauser i Budalen

Årets setersesong i Budalen startet med snøfiller i lufta, men setertausene fortviler ikke av den grunn.

Dyrene er nysgjerrige på andre setervoller og andre som ferdes i dalen. Her jager setertausene og Per Stian Storbekkrønning dyrene vekk fra en setervoll de ikke skal være på. 

Melkekuproduksjon har et setertilskudd som nå er økt til 50.000 kronerHans Gunnar Bruheim

Nyheter

– Det har vært litt kaldt, forteller Ida Emilie Bjerkset (16) og Marit Kjøsen Hepsø (16) som er setertauser i Synnerdalen i juli.