16-årige setertauser i Budalen

Årets setersesong i Budalen startet med snøfiller i lufta, men setertausene fortviler ikke av den grunn.

Dyrene er nysgjerrige på andre setervoller og andre som ferdes i dalen. Her jager setertausene og Per Stian Storbekkrønning dyrene vekk fra en setervoll de ikke skal være på.  Foto: Gunn Heidi Nakrem

Melkekuproduksjon har et setertilskudd som nå er økt til 50.000 kronerHans Gunnar Bruheim

Nyheter

– Det har vært litt kaldt, forteller Ida Emilie Bjerkset (16) og Marit Kjøsen Hepsø (16) som er setertauser i Synnerdalen i juli.