Bo- og dagsenter får tilbake nattevakta

Etter at brannvesenet hadde vært på inspeksjon, gjeninnsatte Midtre Gauldal nattevakt ved Singsås bo- og dagsenter.

Singsås bo- og dagsenter er klassifisert som gruppe 6- som særlig risikofylt brannobjekt, forteller pårørendegruppa. Bildet er tatt ved en tidligere anledning. 

Vår bekymring er hørtPårørendegruppa

Nyheter

Gauldal brann og redning fant flere avvik da brannvesenet var på inspeksjon i Singsås bo- og dagsenter, og inspeksjonsrapporten førte til at Midtre Gauldal gjeninnsatte nattevakt.