- Må ha bomstasjon for å stoppe tungtrafikken

Dersom det ikke kommer bomstasjon på Melhusvegen, frykter naboene for trafikksikkerheten.

Henning Undlien (til venstre), Jarle Kolstad og Gøran Undlien er ikke forkjempere for bom, men frykter at mangel på bom vil føre til eksplosjon i trafikken forbi Søberg.   Foto: Truls Lereggen

Nyheter

For mange vil det oppleves som en gladnyhet at samferdselsminister Jon Georg Dale vil fjerne bomveier på sideveiene i hele landet. For mange innbyggere langs Melhusvegen, sør for Melhus sentrum, kan det oppleves som et problem om det ikke blir bomstasjon på veien.