Politikerne i Melhus er blant de best betalte i landet

Melhus formannskap er sjette best betalt i landet. Nå kan det gå mot en innsparing for politikerne.

FLERTALLSSIDA: Jan Arne Bremnes (KrF) har møtt trofast opp til de aller fleste formannskapsmøtene. Den neste på rekka er Anne Grethe Tevik som kom inn som vara for Jens Otto Havdal. Bente Estenstad er fast medlem, mens Mikal Kvaal (skjult) erstattet Berit Wold Fjelle som er i formannskapet så lenge Guro Angell Gimse er statssekretær. Stine Estenstad er varaordfører mens ordfører Gunnar Krogstad sitter bakerst. 

For min del bruker jeg utrolig mange timer på politisk virksomhetJorid Jagtøyen

Nyheter

Ifølge Kommunal Rapport ligger Melhus på sjetteplass når det gjelder lønn til formannskapspolitikere. Øverst står Trondheim som bare har heltidspolitikere i formannskapet, mens Bærum er på andreplass. De 11 representantene i Melhus formannskap har ei 20 prosent stilling og ei lønn på 175.989 kroner i året ifølge Kommunal Rapport. Lønna beregnes ut fra ordførerlønna som er på 958.000 kroner som er på nivå med en stortingsrepresentant. Den gjennomsnittlige godtgjøringen til formannskapspolitikerne av de 332 kommunene som har deltatt i undersøkelsen, er 43.380 kroner.