Vil beholde dagens bredde på fortauet

Ved Meeggen kan fortauet synes smalt, men naboen mener at det er trafikken på veien som er problemet.

FORTAU: Gården til Anders Eggen er til høyre og delvis skjult bak bjørketrærne. 

Nyheter

Formannskapet har vedtatt i sin innstilling for sentrumsplanen at vei og gang-/sykkelvei forbi våningshuset til Meeggen gård beholdes i dagens bredde. Det er godt nytt for Anders Eggen som eier gården. Dersom vedtaket skulle ha vært slik skissen til rådmannen viste, ville gang- og sykkelveien ha kommet helt inntil det 208 år gamle våningshuset.