23-åring kjørte med høy promille i boligområde

Den unge sjåføren ble dømt til fengsel og 22.000 kroner i bot etter kjøring med promille og uten førerkort.

Sør-Trøndelag tingrett er i Trondheim tinghus. 

Nyheter

Kjøreturen i april i i fjor i Melhus endte i retten for en ung melhusbygg. Sjåføren som da var 22 år gammel, hadde 2,4 i promille under kjøreturen og kjørte på et autovern.

Noen dager senere ble han tatt for kjøring uten førerkort. Mannen som nylig måtte møte for Sør-Trøndelag tingrett, ble også i 2014 dømt og da for to tilfeller av promillekjøring. Han fikk også en dom for overtredelse av vegtrafikklovens skiltforskrift.

- Hvilket taler for at siktede ikke tar trafikkreglene på alvor, skriver retten i domspapirene.

Dommen lød på 45 dagers fengsel, 22.000 kroner i bot og tap av førerrett i 36 måneder. Før han får ha førerkort igjen, må han avlegge full førerprøver igjen.

Da saken var oppe i retten, tilsto 23-åringen det han var tiltalt for og han vedtok dommen.