Mange hull i kommunale veier å tette

De kommunale veiene i Melhus er i så dårlig forfatning at det trengs mange millioner kroner for å få dem i bedre stand.

HULLETE OG SMAL: Løvsetvegen er fylkeskommunal, men er i så dårlig forfatning at rutebussene ikke kan kjøre der. Det fører til ekstra trafikk i Melhus sentrum ifølge Mikal Kvaal (H) fordi mange heller velger å kjøre til Melhus sentrum for å ta tog eller buss derfra. 

Nyheter

– Det er en veldig alvorlig situasjon, og den gjelder ikke bare Melhus. Slik situasjonen er, blir bare det verste tatt, sier komitéleder Mikal Kvaal (H).