- I ferd med å bli mangel på sykepleiere i Midtre Gauldal

Etter å ha lyst ut tre sykepleiestillinger for andre gang, har kommunen kun fått én ny søker.

Midtre Gauldal kommune får ikke tak i alle sykepleierne de ønsker.  Foto: Simen Meisdal

Nyheter

- Søkertallet er lavt. Midtre Gauldal kommune merker at det er i ferd med å bli mangel på sykepleiere. Enkelte avdelinger er mer attraktive enn andre og får fortsatt en større søkermengde. Generelt har vi lavere søkermasse til sykehjemmet enn til hjemmetjenesten, sier Svein Olav Johnsen, som er kommunalsjef for helse og velferd.