Politiet er klar med bøteblokka

Denne gangen ble det advarsler til dem som parkerer på fortauet, mens det ble reaksjoner overfor foreldre som ikke sikret barna sine.

Bildet viser en sivil politibetjent som sjekker sikring av barn i bil.   Foto: Politiets facebookside

Nyheter

Parkering på fortauet i Bjørnnvegen på Gimse er et gjentakende klagemoment til politiet, og torsdag rykket politiet ut for å ta et alvorsord med bilister.

- Vi ga advarsel, og vi håper at det løser seg uten bøter, sier seksjonsleder Ole Petter Ustad i Gauldal politistasjonsdistrikt.

Hva parkeringsbota blir på, hadde Ustad ikke oversikt over. Han viste til at satsen var på 500 kroner i 2017, men at den kan ha blitt økt. Trondheim parkering oppgir på sin nettside at bøtesatsen er på 600 kroner ved feilparkering.


Nå blir de kontrollert

Politiet opplyser at det er et gjentakende problem med parkering på fortauet i Bjønnvegen.

 

Parkering på fortauet fører til redusert framkommelighet for fotgjengerne, og fotgjengere må gå ut i kjøreveien fordi det står biler på fortauet.

Sikring av barn

Etter at politipatruljen hadde vært i Bjønnvegen, la den også turen innom barnehager for å se om foreldre sikret ungene sine godt nok under bilturen.

- Trenden var at barna var godt sikret, men det ble skrevet ett forenklet forelegg og gitt to muntlige advarsler, skriver politiet på sin facebookside.


Vil åpne stengt vei på Brekkåsen

Klemmets veg mellom Gimse og Brekkåsen har vært stengt i mange år, og nå vil Arbeiderpartiet ha gjenåpning.Redd for å bli nedkjørt

Beboere på Brekkåsen frykter at økt trafikk på veien fører til ulykker.