Ordførere er lei av Frp-bråk om bompenger og frykter for E6-bygginga

Fremskrittspartiets uro for bompenger og Byvekstavtaler har fått tre ordførere til å bekymre seg for at E6-arbeidet kan stoppe opp.

Ordfører Gunnar Krogstad t.h. og t.v. samferdselsminister Jon Georg Dale. Bildet er tatt under åpning av E6-strekninga Melhus-Trondheim tidligere i år. 

Nyheter

- Det er ikke slik at folk vil ha bompenger - vi vil ha vei, sier ordfører Gunnar Krogstad.

Sammen med ordfører Sivert Moen i Midtre Gauldal og ordfører Ola Øie i Rennebu har han skrevet ei pressemelding der det uttrykkes uro for den planlagte E6-bygginga. Nye Veier har bebudet anleggsstart for ny E6 fra Melhus sentrum til Kvål 1. oktober. Forberedelsene er godt i gang, og blant det siste som gjenstår er at bompengeproposisjonen går gjennom i Stortinget. Uten den vil Nye Veier mangle en vesentlig del av finansieringa.

Samferdselsminister Jon Georg Dale (Frp) la i april fram forslag til finansiering av ny E6, og der inngikk bruk av bompenger.


Frp-statsråd vil ha bomstasjoner både på ny og gammel E6 i Melhus

Samferdselsminister Jon Georg Dale (Frp) tror det kan føre til færre bomstasjoner på ny E6, men folk på Søberg, Lundam og Hovin kan risikere å måtte betale bompenger for å kjøre på fylkesveien.

 

Bompenger

Men nå er det bompengebråk i Fremskrittspartiet, og partiet er også bekymret for at byvekstavtalene kan forårsake enda mer bruk av bompenger.

- Ordførerne i Rennebu, Midtre Gauldal og Melhus er sterkt bekymret over at Stortinget velger å utsette et nødvendig vedtak for å komme i gang med bygging av ny E6 sør for Trondheim. Gjennom samarbeidet i "Bygg Vei" har vi i hele perioden arbeidet for å få på plass utbygging av E6 på strekningen Ulsberg-Melhus, og har hatt et tett og godt samarbeid med Nye Veier AS, skriver Gunnar Krogstad, Sivert Moen og Ola Øie i ei felles pressemelding.


- Ingen vil ha bompenger, vi vil ha vei

Ordfører Gunnar Krogstad slår fast at ingen, heller ikke i hans parti, vil ha bompenger på ny E6.

 

Videre viser de til at kommunestyrene har behandlet spørsmålet om finansiering med bompenger.

- Kommunestyrene i våre tre kommuner har fulgt opp Nye Veiers anbefalinger når det gjelder omreguleringer for å få ned kostnadene og få opp den samfunnsøkonomiske nytten. Dette har vært tunge og krevende prosesser, men vi har lagt godviljen til for å komme i mål. Vi har gjennom dette arbeidet oppnådd å få endret prioriteringen av utbygging av E6 sør for Trondheim, slik at byggestart for strekningen nå er planlagt til høsten 2019. Dette forutsetter imidlertid at Stortinget vedtar finansieringen nå før sommerferien, heter det i pressemeldinga.

Høyre: - Vi beholder framdriften for E6

Stortingsrepresentant Mari Holm Lønseth for Høyre avviser at det er noen som helst fare for at E6 i Trøndelag vil bli utsatt.

- Jeg kan berolige med at sakene blir behandlet og vedtatt før sommeren. Det betyr at vi beholder framdriften for E6 for Trondheim, sier Lønseth. Hun forklarer utsettelsen i Stortinget med at man ønsker én felles debatt for de tre veiutbyggingene som skal behandles.

- Dette er en rent praktisk ordning. Det er best å behandle de tre bompengeproposisjonene på samme dag og i samme debatt, sier Lønseth.

- Handler utsettelsen også om bompengeuroen i Frp, og at man ikke ønsker å vedta nye bompengeprosjekter samtidig som krisemøtet?

- Siv Jensen sa på pressekonferansen at de skal stemme for disse tre prosjektene.


Får ikke øke bompengene selv om inntektene svikter

Samferdselsministeren setter foten ned for at byvekstavtalen skal gi økte bompenger.Det var Erna som fikk utsatt E6-voteringen Melhus-Ulsberg

Stortinget skulle stemme over bompengeprosjektet på E6 Melhus-Ulsberg.Sterke reaksjoner på at Stortinget utsetter bomavstemningen på E6 Melhus-Ulsberg

Stortinget skulle onsdag vedta E6 Melhus-Ulsberg, men avstemningen er utsatt. Nærmer seg det parodiske, mener SV.Bompengene i Melhus skapte heftig debatt i Stortinget

Frp fikk kjørt seg etter at de støttet innkreving av 15 milliarder kroner i bompenger.